Ford Assistance

Ford Assistance

Ford Assistance is een programma dat hulp biedt in geval van pech of ongeval. U wordt ter plaatse terug mobiel gemaakt of naar een Ford Erkende Hersteller gesleept indien dat niet lukt. Ford Assistance is in heel Europa1, 24 uur per dag en het gehele jaar door beschikbaar.

Bij de aankoop van elk nieuw voertuig (personenwagens en bedrijfsvoertuigen) geleverd door Ford Motor Company (Belgium) NV en afgeleverd door een erkende Ford concessiehouder of commissionair in België of het G.H. Luxemburg krijgt u gratis 12 of 24 maanden Europese wegbijstand na de eerste datum van aflevering2.

U kan het Ford Assistance OneCall nummer bereiken via 02/700 67 76.

Indien u andere vragen heeft, kan u contact opnemen met onze partner voor pechhulpverlening, Touring, via het nummer 02/233 22 02 of via het online-informatieformulier: touring.be/nl/informatie-formulier.


 • Ford gevarendriehoek
 • De levenlange wegbijstand

  Na deze periode en bij elke voorgeschreven onderhoudsbeurt3 wordt deze wegbijstand met 12 of 24 maanden2 verlengd of tot aan de volgende onderhoudsbeurt4, zonder kilometer- of leeftijdsbeperking. Het onderhoud dient te gebeuren bij een Ford Erkend Hersteller volgens de officiële onderhoudsschema’s en voorschriften van Ford.


 •  


  De Ford Assistance bijstand is verbonden aan het voertuig en niet aan de eigenaar van dit voertuig en is uitsluitend geldig voor wagens ingeschreven binnen de Europese Unie. Mobilhomes in private eigendom genieten van de volledige dekking. Mobilhomes die gehuurd worden op korte termijn genieten echter van de beperkte dekking. Sommige andere voertuigen genieten ook van een beperkte dekking (zie Beperkingen).

  De dienstverlening in het kader van Ford Assistance wordt verstrekt in geval van pech of ongeval, waarbij uw voertuig geïmmobiliseerd staat op de openbare weg of aan uw woon- of werkplaats. De dienstverlening van Ford Assistance wordt verstrekt door KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB vzw, Wetstraat 44 te 1040 Brussel in eigen naam en voor rekening van Ford Motor Company (Belgium) NV. 

  De Ford Assistance dienstverlening wordt verstrekt in heel Europa1.


 •  


  In België en het G.H. Luxemburg

  Indien uw voertuig door pech of ongeval geïmmobiliseerd werd, zal Ford Assistance een bevoegd technicus ter plaatse sturen die zal trachten uw voertuig voorlopig of definitief rijklaar te maken. 

  Als uw voertuig ten gevolge van pech of ongeval niet rijklaar kan worden gemaakt op de plaats van immobilisatie, zorgt Ford Assistance voor het slepen ervan naar de Ford Erkende Hersteller van uw keuze in België en Luxemburg. 

  Ingeval het voertuig door Ford Assistance wordt afgesleept en niet op dezelfde dag kan worden hersteld nadat het naar een Ford Erkend Hersteller werd gesleept, zal het Ford Assistance servicecentrum redelijke inspanningen leveren om een huurauto van een gelijkwaardige klasse aan te bieden naargelang de lokale beschikbaarheden, inclusief gratis kilometeraantal en BA verzekering, totdat de herstelling voltooid is, maar niet langer dan 2 werkdagen. Transit en Tourneo hebben in dit geval recht op maximum 4 werkdagen vervangwagen. In elk geval zal het Ford Assistance servicecentrum ernaar streven dat de Transit wordt vervangen door een geschikt voertuig dat de Ford klant in staat stelt zijn bedrijfsactiviteiten voort te zetten.
  In België en Luxemburg dient de vervangwagen opgehaald en teruggebracht te worden in één van de vervangwagen depots aangeduid door het Ford Assistance servicecentrum. In het buitenland gebeurt het ter beschikking stellen van een vervangvoertuig in samenspraak met het Ford Assistance servicecentrum.


 •  


  Ford Assistance stuurt een technicus ter plaatse die zal trachten uw voertuig voorlopig of definitief rijklaar te maken. Als uw voertuig niet rijklaar kan worden gemaakt, zorgt Ford Assistance voor het afslepen ervan naar de dichtstbijzijnde Ford Erkende Hersteller. Als uw voertuig niet opnieuw rijklaar kan worden gemaakt op de dag van de pech, heeft u de keuze, mits goedkeuring van het Ford Assistance Center, uit : 

  Optie 1 (max. 620 €/pp)

  a) de kosten voor de reis van de plaats van het incident naar de bestemming of voor de reis van de plaats van het incident naar de woonplaats van de rechthebbende bestuurder

  OF

  b) de kosten voor de terugreis van de bestemming naar de woonplaats van de rechthebbende bestuurder indien het voertuig niet is hersteld;

  c) de kosten voor de terugreis van de bestemming naar de plaats van het incident voor alle rechthebbenden of, na de reis naar de woonplaats, de reis van de woonplaats naar de plaats van het incident voor één rechthebbende bestuurder om het voertuig na herstelling op te halen (het voertuig kan na herstelling ook worden gerepatrieerd indien de kosten niet hoger zijn dan de reiskosten voor één rechthebbende bestuurder van zijn woonplaats naar de plaats van het incident).

  Voor de voortzetting van de reis / de terugreis van de rechthebbende bestuurder zijn de kosten voor een treinreis in eerste klasse voorzien. Indien de treinreis langer duurt dan 6 uur, worden de kosten voor een lijnvlucht in Economy class gedekt.

  Optie 2

  Hotel: indien het voertuig na een defect niet op dezelfde dag van het incident kan worden hersteld, worden de verblijfkosten voor alle rechthebbenden gedekt voor de duur van de herstelling, tot een maximum van 3 overnachtingen in een hotel, maar beperkt tot 100 € (excl. btw) per persoon en per nacht, ontbijt inbegrepen.

  Optie 3

  Een huurwagen van gelijkaardige klasse voor de duur van de niet-beschikbaarheid, met een maximum van 2 werkdagen (Transit en Tourneo 4 werkdagen)

  Een combinatie van deze 3 opties (vervangend voertuig, een hotelverblijf of voortzetting van de reis/terugreis) is niet mogelijk. Enkel het Ford Assistance servicecentrum beslist over het aanbieden van ofwel een vervangend voertuig ofwel voortzetting van de reis/terugreis ofwel verblijf in een hotel.

  Alle communicatiekosten vanuit het buitenland naar het Ford Assistance servicecentrum zijn ten laste van de klant. Na het ophalen van het herstelde voertuig zijn de brandstofkosten, tolkosten en eventuele maaltijdvergoedingen tijdens de terugreis niet inbegrepen en blijven ten laste van de begunstigde.

  Indien na diagnose door de Ford Erkende Hersteller blijkt dat de herstelling van uw voertuig meer dan 5 kalenderdagen in beslag neemt, regelt en betaalt Ford Assistance de repatriëring ervan naar de Ford Erkende Concessiehouder / Commissionair of Ford Erkende Hersteller van uw keuze in België of het G.H. Luxemburg.


 •  


  In het kader van het Ford Assistance worden enkel de diensten verleend zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. De volgende documenten zijn beschikbaar:

  Algemene voorwaarden (PDF 186KB)
Het Ford Assistance Center is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar via het centrale nummer: +32 2 700 67 76

Bent u doof of slechthorend dan kan u bij pech of ongeval Ford Assistance per sms of per fax bereiken.

In geval van klacht kan u zich wenden per post tot Touring, B2B Klachtendienst, 44 Wetstraat, 1040 Brussel of per mail tot [email protected]

Voor verzoeken tot terugbetaling gelieve alle betalingsbewijzen incl. uw rekeningnummer voor een eventuele terugbetaling per post door te sturen naar Touring, Customer Care, 44 Wetstraat, 1040 Brussel of per mail tot [email protected]

Contacteer ons


[1] Met Europa wordt geografisch Europa bedoeld zoals bepaald op uw groene verzekeringskaart.

[2] Periode afhankelijk van model en motortype. Neem contact op voor vragen.

[3] Niet geldig voor Ford Economy Service.

[4] Wat zich eerst voordoet.Promoties

Bekijk de laatste promoties

Nieuws

Lees het laatste nieuws